Stadens historia

Historien sträcker sig långt bak i tiden och det finns inte dokumenterat förens fram till år 1257 då Trelleborg nämns första gången i skrift. Men allting speglar sig tillbaka till vikingarna som reste en Ringborg i Trelleborg som då tillhörde Danmark. 3 år senare så skänktes både Malmö och Trelleborg till den svenske kungen som en brudgåva.

Medeltiden

Trelleborg är en hamnstad och som kom att spela en viktig roll när det kommer till sillfångst under medeltiden. En bra fångst betyder att handeln blir effektivare vilket genererar pengar. Det blev nu väldigt populärt för de tyska handelsmännen att segla över till svensk mark för att byta sitt silver mot sillen. Nu började ryktet gå även längre ifrån och många borgare och bönder reste långt för att komma till Trelleborg och köpa sill. En stads framgång betyder en mindre lyckad motpartner. Malmö stod i skuggan och kollade på när det gick bra för Trelleborg vilket dem inte var nöjda med. Malmö lämnade in klagomål till kungen i Köpenhamn för att dra in Trelleborgs rättigheter. År 1619 lyckas man att övertala kungen till att dra in rättigheterna vilket innebar att Malmö tog över handeln av sill.

Återkomsten

Nu var det stora uppståndelser och protester på gatorna. Det som ingen visste var att Trelleborg inte tänkte ge upp så lätt. Trelleborg fortsatte med sin handel, men nu i skuggan för Malmö. Det blev många dagar där de fick kämpa för att ha mat på bordet, men trots många fattiga dagar och hårt arbete så fanns fortfarande glöden att få tillbaka sina rättigheter inom handeln.

Genombrottet som fick Trelleborg att få upp hoppet är år 1658 då Skåne inte kommer att tillhöra Danmark längre. Karl XI som den svenska kungen hette stod Danmark nära och de delade samma åsikter om att inte Trelleborg ska få tillbaka sina rättigheter. Det gick nu många år där kampen varje dag var att övertala den svenska kungen att få sina rättigheter tillbaka. Trelleborg sågs som en liten punkt på kartan och kom inte att ha någon betydelse alls för kungen då han avslagit förslag om att Trelleborg skulle få bli en stad eller så lite som en köping.

Det var inte förens år 1840 som Trelleborg efter mycket kämpande erkändes som en köping och det dröjde inte länge efter tills rättigheterna gavs tillbaka.

Hamnstaden Trelleborg

Efter att ha fått sina rättigheter tillbaka så dröjer det inte länge innan bygget av järnvägar påbörjades och man byggde även ut hamnen för att dra igång ett projekt med färjor. Rättigheterna kommer att ge Trelleborg rätt förutsättningar till att komma tillbaka och bli idag Sveriges näst största hamnstad. Efter år 1909 har det bara gått bättre för Trelleborg och när det började gå bra med handeln av gods via färjorna så börjades det även att byggas fler och fler industrier. En person som kom att ha stor betydelse för bygget av industrierna är Johan Kock som även grundade glasbruk och bryggerier och förde det till Trelleborg.